Cilj ove radionice je ponoviti ili probližiti studentima na jedan pregledan i sistematičan način živčani sustav te neka najčešća patološka stanja s kojima se susrećemo u kliničkoj praksi i radu. Namijenjen je studentima pretkliničkih i kliničkih godina medicinskog fakulteta ali i drugim studentima srodnih i fakulteta te svima onima koje zanima neuroznanost. Kroz nekoliko tematskih cjelina bi ukratko napravili jedan kompletan repetitorij i sustavan prikaz najbitnijih neuroanatmskih struktura, živčanih putova i patoloških stanja koji mogu nastati uslijed njihova oštećenja. Osim toga htjeli bismo približiti i kliniku sa prikazom slučaja, neuroradiološkim brain-imaging metodama kako bi tematski zaokružili jedinicu.

Funkcionalna neuroanatomija i organizacija živčanog sustava

Sadržaj i plan:

  1. Uvod u živčani sustav (podjela živčanog sustava, njegov razvoj i funkcija, smještaj u tijelu i princip rada) P-3h
  2. Mikroskopska građa živčanog sustava (izgled neurona, vrste neurona, sinapsa i vrste sinapsi, neurotransmiteri,glija, vrste vlakana, metode oslikavanje kroz povijest i današnje mogućnosti i njihova primjena ) S i V-3h 
  3. Vanjska morfologija mozga (prikaz moždanih hemisfera, podjela na režnjeva i najznačajniji gyrusi i sulcusi, poremećaji u sklopu oštečenja moždanih vijuga i simptomi moždanih hemisfera)S i V-3h 
  4. Vakularizacija mozga, moždane ovojnice i ventrikularni sustav (krvno-žilna opskrba mozga i njegove osobitosti, Willisov krug,klinički entiteti vezani uz cerebrovaskularne bolesti,moždane ovojnice, prikaz i objašnjenje epiduralnog, subduralnog i subarahnoidalnog prostora, anatomija ventrikularnog sustava, cirkulacija likvora) S i V-2h 
  5. Bazalni gangliji i živčani putevi (ekstrapiramidalni i piramidni sustav, bolesti pokreta-Parkinsonova bolest i njeno liječenje, talamokotikalni put, osjetni putevi ) S i V-3h
  6. Moždano deblo i mali mozak (anatomski prikaz struktura i jezgri, prikaz 4. Komore, objašnjenje svijesti i kardio-respiracijskog centara u sklopu rada moždanog debla, poremećaji koordinacije,ataksije, Romberg test, sustav neurotransmitera te patološka stanja nastala njihovim poremećajem-Alzheimerova demencija, shizofrenija) S i V-2h 
  7. Autonomni živčani sustav (ustroj autonomnog živčanog sustva, njegova organizacija i funkcija, lijekovi koji djeluju na autonomni živčani sustav-princip djelovanja i primjena, poremećaji autonomnog živčanog sustava) P-2h 
  8. Vid i sluh (prikaz vidnog i slušnog puta, neurofiziološki princip nastanka, poremećaji vida-skotomi i hemianopsije kao neurološki ispadi, poremećaji sluha i njihovo ispitivanje-provodna, preceptivna, miješana, Rinneov test, Weberov test) P-2h 
  9. Limbički sustav, učenje i pamčenje (unutarnji i vanjski prsten te ustrojstvo limičkog sustava, mehanizam učenja i pamćenja, anterogradna i retrogradna amnezija )S i V-2h 
  10. Klinički slučajevi ( prikaz case-reporta ili drugih znanstvenih članaka iz neurologije, psihijatrije ili neurkirurgiju koji imaju neuronanatomsku podlogu u svom patološkom stanju) S-3h 

Optimalan broj studenata po tematskoj jedinici: 10-25