Cilj ove radionice je ponoviti ili probližiti studentima na jedan pregledan i sistematičan način živčani sustav te neka najčešća patološka stanja s kojima se susrećemo u kliničkoj praksi i radu. Namijenjen je studentima pretkliničkih i kliničkih godina medicinskog fakulteta ali i drugim studentima srodnih i fakulteta te svima onima koje zanima neuroznanost. Kroz nekoliko tematskih cjelina bi ukratko napravili jedan kompletan repetitorij i sustavan prikaz najbitnijih neuroanatmskih struktura, živčanih putova i patoloških stanja koji mogu nastati uslijed njihova oštećenja. Osim toga htjeli bismo približiti i kliniku sa prikazom slučaja, neuroradiološkim brain-imaging metodama kako bi tematski zaokružili jedinicu.

Funkcionalna neuroanatomija i organizacija živčanog sustava

Sadržaj i plan:

 1. Uvod u živčani sustav (podjela živčanog sustava, njegov razvoj i funkcija, smještaj u tijelu i princip rada) S i V-3h
 2. Mikroskopska građa živčanog sustava (izgled neurona, vrste neurona, sinapsa i vrste sinapsi, neurotransmiteri, glija, vrste vlakana, metode oslikavanje kroz povijest i današnje mogućnosti i njihova primjena ) S i V-3h 
 3. Vanjska morfologija mozga (prikaz moždanih hemisfera, podjela na režnjeva i najznačajniji gyrusi i sulcusi, poremećaji u sklopu oštečenja moždanih vijuga i simptomi moždanih hemisfera) S i V-3h 
 4. Vakularizacija mozga, moždane ovojnice i limfatički sustav mozga (krvno-žilna opskrba mozga i njegove osobitosti, Willisov krug, klinički entiteti vezani uz cerebrovaskularne bolesti, moždane ovojnice te lokalizacija epiduralnog, subduralnog i subarahnoidalnog prostora, prikaz i objašnjenje novih saznanja iz limfatičke opskrbe mozga) S i V-2h 
 5. Ventrikularni sustav i cerebrospinalni likvor (anatomija ventrikularnog sustava, teorije cirkulacije likvora, poremećaji cirkulacije likvora te pripadajuća klinička slika) S i V-2h
 6. Bazalni gangliji i živčani putevi (ekstrapiramidalni i piramidni sustav, bolesti pokreta-Parkinsonova bolest i njeno liječenje, talamokotikalni put, osjetni putevi) S i V-3h
 7. Moždano deblo (anatomski prikaz struktura i jezgri, objašnjenje svijesti i kardio-respiracijskih centara u sklopu rada moždanog debla) S i V-2h
 8. Mali mozak (anatomski prikaz struktura i jezgri, poremećaji koordinacije, ataksije, Romberg test, sustav neurotransmitera te patološka stanja nastala njihovim poremećajem) S i V-2h 
 9. Autonomni živčani sustav (ustroj autonomnog živčanog sustva, njegova organizacija i funkcija, lijekovi koji djeluju na autonomni živčani sustav-princip djelovanja i primjena, poremećaji autonomnog živčanog sustava) P-2h 
 10. Vid i sluh (prikaz vidnog i slušnog puta, neurofiziološki princip nastanka, poremećaji vida-skotomi i hemianopsije kao neurološki ispadi, poremećaji sluha i njihovo ispitivanje-provodna, preceptivna, miješana, Rinneov test, Weberov test) P-2h 
 11. Limbički sustav, učenje i pamčenje (unutarnji i vanjski prsten te ustrojstvo limbičkog sustava, mehanizam učenja i pamćenja, anterogradna i retrogradna amnezija) P-2h 
 12. Klinički slučajevi ( prikaz case-reporta ili drugih znanstvenih članaka iz neurologije, psihijatrije ili neurkirurgiju koji imaju neuronanatomsku podlogu u svom patološkom stanju) S-3h 

Optimalan broj studenata po tematskoj jedinici: 10-25