Isključivo studentsku aktivnost predstavlja Journal club, a koji je rezultat sve veće afirmacije časopisa Gyrus, kao i rastućeg broja članova same redakcije, ali i Sekcije. Ovaj koncept je smišljen kako bi studenti koji čitaju najnovije članke iz neuro-domene mogli svojim kolegama u kratkoj prezentaciji prikazati jedno od istraživanja koje djeluje zanimljivo, aktualno i kvalitetno. Na Journal club aktivnosti naglasak je na ležernom pristupu i diskusiji, a koja svakako predstavlja i dobar ugođaj za širenje znanja i pravi je primjer međustudentske edukacije. Ovakav oblik druženja i učenja nastojimo popularizirati među našim članstvom, ali i šire te je pristup omogućen svima bez obzira na vrstu studija. Sve ranijim angažmanom u akademskoj i znanstvenoj zajednici, nesebični studenti koji već imaju iskustva zasigurno su pravo vrelo informacija i znanja kojih su mlađi kolege željni. Sudjelovanjem u ovoj mladoj aktivnosti koja je započeta početkom 2015. godine, doprinosi se i u izgradnji neuro-zajednice već na studentskoj razini. Informacije su redovito na našem tjednom mailu za članstvo i FB stranici.