Studentima zainteresiranima za neurokirurgiju ovaj ogranak pruža brojne mogućnosti za razmjenu iskustava i produbljivanje vlastitog znanja o tom području.

Aktivnos ogranka se sastoje od organiziranih odlazaka na neurokirurške operacije, tečajeva šivanja te radionice neurokirurških pristupa po uzoru na Rhotonov atlas kirurške anatomije (voditelj: student S. Gojković). Članovi aktivni u ovom ogranku također se priključuju aktivnostima ostalih sastavnica Sek- cije, kao što su Journal club i neuroanatomske vježbe. Pisanje članaka za Gyrus je još jedan način na koji je moguće duboko ući u neko područje i podijeliti s čitateljstvom najnovija znanja o određenoj neurokirurškoj temi, a autoru otvara mogućnost održavanja studentskog predavanja o obrađenom gradivu. Podjela unutar neurokirurgije na uža područja kao što su traumatološka neurokirurgija, vaskularna neurokirurgija, kirurgija epilepsije, funkcijska neurokirurgija, onkološka neurokirurgija, kirurgija boli, pedijatrijska neurokirurgija, kirurgija perifernih živaca, spinalna neurokirurgija i radioneurokirurgija ukazuje na to da su mogućnosti za odabir teme praktički nepresušne.

Prethodno nabrojane aktivnos stutiden ma predstavljaju osnovni uvid u znanja koje bi moderni neurokirurg trebao posjedovati. Tečaj šivanja je u tom smislu uvod u temeljne motoričke sposobnosti. Radionica neurokirurških pristupa i neuroanatomske vježbe, svaka na svoj način, obrađuju kamen temeljac neurokirurgije – neuroanatomiju. Journal club i pisanje za Gyrus zastupaju znanstvenu dimenziju neurokirurgije na kojoj danas postoji silan naglasak u svijetu, koji će s godinama postaja sve većim. Kirurški zahvati na središnjem živčanom sustavu, kao području u kojem neprestano dolazi do novih spoznaja, čine znanstvenu komponentu rada neurokirurga neizmjerno bitnom. Stoga je cilj ovog ogranka ukazati članovima na važnost praćenja najnovije literature i provođenja vlastitog znanstvenog rada, te napravitu jasan odmak od mehanicističkog shvaćanja ove struke. Naposlijetku, odlasci na operaciju omogućuju integraciju prethodno navedenih komponenata u jedno, gdje kroz razgovor s operaterom za vrijeme operacije student može ostvari najpotpuniji doživljaj neurokirurgije.

Aktivnost u Sekciji donosi i mogućnost prisustvovanja na neurokirurškim kongresima, stoga bih istaknuo da je u prošle dvije akademske godine Sekcija posjetila pet neurokirurških kongresa: skup na temu DBS-a u Zadru (zahvala prof. dr. sc. Darku Chudyju), WFNS Course u Dubrovniku, kongres Euroacademiae multidisciplinariae neurologicae u Zagrebu, tečaj What is new in pediatric neurosurgery na INI institutu u Hannoveru i tečaj Postupnik dijagnostike i liječenja spontanih intrakranijalnih krvarenja (zahvale za sva 4 prof. dr. sc. Krešimiru Rotimu). U kliničkom dijelu rada, ogranak Neurokirurgija surađuje sa sva 4 neurokirurška centra u Zagrebu, stoga se zahvaljujemo: prim. dr. sc. Miroslavu Gjurašinu iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj, koji brojnim održanim predavanjima i pozivima na operacije pomaže u radu Sekcije, doc. dr. sc. Goranu Mraku, predstojniku Klinike za neurokirurgiju KBC-a Zagreb, koji je voditelj nastavne baze na kolegiju Neurokirurgija te svojim nastavnim tekstovima pridonosi radu Sekcije, prof. dr. sc. Krešimiru Rotimu, predstojniku Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice te prof. dr. sc. Darku Chudyju, predstojniku Klinike za neurokirurgiju KB Dubrava. 

KORISNE STRANICE

http://neurosurgery.hr - Hrvatsko neurokirurško društvo

http://www.wfns.org - Svjetsko neurokirurško društvo

http://www.aans.org - Američko udruženje neurokirurga

http://aansneurosurgeon.org - stranica AANS-a koja pokriva socioekonomske aspekte neurokirurgije

http://www.eans.org - Europsko udruženje neurokirurga

http://emedicine.medscape.com/neurosurgery - neurokirurški članci na Medscape-u

ČASOPISI

Neurosurgery - http://journals.lww.com/neurosurgery/pages/default.aspx

Journal of Neurosurgery (JNS) - http://thejns.org/action/showCoverGallery?journalCode=jns

Journal of Neurosurgery (pediatrics) - http://thejns.org/action/showCoverGallery?journalCode=ped

Journal of Neurosurgery (spine) - http://thejns.org/action/showCoverGallery?journalCode=spi

Neurosurgical Focus - http://thejns.org/toc/foc/current

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry - http://jnnp.bmj.com/content/current

Journal of Neurotrauma - http://jnnp.bmj.com/content/current

World Neurosurgery - http://www.worldneurosurgery.org/current

Spine - http://journals.lww.com/spinejournal/pages/currenttoc.aspx

Neurosurgical review - http://link.springer.com/journal/10143

Acta Neurochirurgica - http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/701

DATUMI KROZ GODINU

3. mjesec – Mjesec podizanja svijesti o ozljedama mozga

26.3. – Purple day – dan podizanja svijesti o epilepsiji

11.4. –Dan Parkinsonove bolesti

5. mjesec – Mjesec podizanja svijesti o tumorima mozga

9. mjesec – Mjesec podizanja svijesti o moždanim aneurizmama

16.10. – Svjetski dan kralježnice

25.10. – Svjetski dan spine bifide i hidrocefalusa

TABLICE, KLASIFIKACIJE

Work in progress